Tìm kiếm
Diện tích: 230 m2

Bán đất Chinh Chủ Sổ đỏ sang tên nhanh chóng Thị Trấn Tân Phong-Quang Xương

𝐋𝐨̂ 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝟑𝟐𝟎𝐦𝟐 (𝟏𝟎*𝟑𝟐) 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠-𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐗𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠-𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚́

- 𝐋𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐞̂̀ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝟏𝐀
𝐏𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐊𝐡𝐨 𝐁𝐚̃𝐢-𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐚̣𝐧-𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧.

Đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐬𝐨̂̉ 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧. 
Liên hệ ngay : 0911.88.22.11

Giá: Thỏa thuận
Mặt tiền: 10
Chiều rộng lối vào: 8
Diện tích: 230 m2
Tin đảm bảo
Tình trạng: Còn hàng
Địa chỉ: Thanh Hóa - Xã Quảng Phong
Liên hệ
Tên liên lạc: 0911882211
  • Di động: 0911882211
  • Hotline: 0911882211
  • email: mle286470@gmail.com
  • Địa chỉ: Thanh hoá
  • Chính chủ